Prof. dr. Mehmed Akšamija izabran za redovitog člana Evropske akademije znanosti i umjetnosti

Na posljednjoj sjednici Senata Evropske akademije znanosti i umjetnosti (EASA – Academia Scientiarium et Artium Europaea / European Academy of Sciences and Arts) održanoj 16. decembra prof.dr. Mehmed A. Akšamija jednoglasno je izabran kao redoviti član ove akademije.

 

 

 

Prof. dr. Mehmed Akšamija izabran

za redovitog člana Evropske akademije znanosti i umjetnosti

 

 

Na posljednjoj sjednici Senata Evropske akademije znanosti i umjetnosti (EASA – Academia Scientiarium et Artium Europaea / European Academy of Sciences and Arts) održanoj 16. decembra prof.dr. Mehmed A. Akšamija jednoglasno je izabran kao redoviti član ove akademije.

 

Prof. dr. Mehmed A. Akšamija, redoviti član Bošnjačke akademije nauka (BANU-a) i dugogodišnji profesor i dekan Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, bio je nominiran od strane članova Hrvatskog foruma Europske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, a zatim je njegova nominacija prošla odgovarajuću umjetničku i znanstvenu recenziju eminentnih redovitih članova EASA iz odgovarajućih oblasti, pa je potom njegov izbor predložen Senatu Akademije koji je i usvojen, a predsjednik akademik Felix Unger je 16. prosinca 2019. godine obznanio njegov izbor.

 

U obrazloženju Senata, između ostalog stoji da je njegov prijem u redovito članstvo opravdan zbog zasluga na području umjetničkih i znanstvenih istraživanja i drugih dostignuća u oblasti Opće teorije umjetnosti – Teorije fotografije. Članstvo je ujedno i priznanje i nagrada za kreativni, znanstveni i pedagoški rad, kao i dodjeljena respektabilna nacionalna i internacionalna priznanja.

 

Profesor dr. Akšamija je jedini iz Bosne i Hercegovine izabran u razred za umjetnost EASA, najprestižnije transnacionalne akademije umjetnika i znanstvenika.

 

Među poznatim znanstvenicima iz Bosne i Hercegovine koji su ranije primljeni u Europsku akademiju znanosti i umjetnosti (Alma Mater Europea) tu čast je imala prof. dr. Senka Mesihović- Dinarević, akademica ANUBiH-a, koja je 2016. godine primljena u razred medicinskih nauka.

 

Time su se ovo dvoje bosansko-hercegovačkih akademika, uz uvaženog akademika Asima Kurjaka – člana sedam svjetskih akademija a rezidentnog bosanca u Hrvatskoj, pridružili uglednim članovima Europske akademije, među kojima su 32 nobelovaca i nekoliko stotina najuglednijih svjetskih znanstvenika, umjetnika i istraživača.

 

Univerzitetski profesor dr. Mehmed A. Akšamija veliko je priznanje dobio zahvaljujući impresivnome životopisu, u kojemu je taj osobiti kreativac i teoretičar medija fiksacije optičke slike nanizao velik broj upečatljivih kreativnih i znanstvenih dostignuća, ali i kao dugogodišnji univerzitetski profesor, iza kojega su brojna mentorstva, umjetnički, stručni i znanstveni radovi, pedagoški rad, pa i dokazano rukovođenje visokoškolskom ustanovom, kao i aktivna i

veoma zapažena suradnja sa više europskih univerziteta.

 

Popraćen je i njegov angažman na polju promicanja univerzalnih vrijednosti, kulture življenja u bogatstvu različitosti, te međusobno poštovanje i uvažavanje. Izbor u članstvo Europske akademije znanosti i umjetnosti je veliko priznanje za prof. dr. Akšamiju osobno, ali isto tako i veliko priznanje za Sarajevski univerzitet u cjelini, te na ponos svih njegovih članica i kompletnog zbora nastavnika, suradnika, tehničkog i administrativnog osoblja i studenata.

 

Misija Evropske akademije znanosti i umjetnosti je poticati interdisciplinarnu suradnju istaknutih znanstvenika svih disciplina i vrsnih umjetnika, kako bi se analizirali važni društveni izazovi te kako bi se pridonijelo razrješenju složenih pitanja europske budućnosti. Cilj ove Akademije je interdisciplinarna rasprava kroz specijalistička područja, ideologije i znanstvene kulture, kao i promicanje međunarodnog dijaloga i razvoja novih znanstvenih spoznaja i akademskih razmišljanja.

 

Europska akademija znanosti i umjetnosti u Salzburgu ustanovljena je inicijativom kirurga kardiologa Felixa Ungera, bečkog nadbiskupa Franza Königa te politologa i filozofa Nikolausa Lobkowicza. Europska akademija znanosti i umjetnosti u formi međunarodne akademske zajednice je organizirana u sedam znanstvenih disciplina: humanistika, medicina, umjetnost, prirodne znanosti, društvene znanosti, pravo i ekonomija, tehničke znanosti i znanosti o okolišu te svjetske religije. Kroz navedene discipline znanstvenici i umjetnici se bave pitanjima s kojima se suočavaju Europa i svijet, a rezultate istraživanja objavljuju putem publikacija ili kolokvija.

 

Povelja prof.dr. Mehmedu A. Akšamiji u svojstvu njenog redovitog člana  bit će mu uručena na Svečanoj plenarnoj sjednici Europske akademije znanosti i umjetnosti , koja će se održati 7. marta 2020. godine u Salzburgu (Austrija) kada Akademija slavi i svoju 30. godišnjicu.

 

Pozdravni govor priopćiti će akademica Christiane Woopen, predsjedavajuća Europske grupe za etiku u nauci i novim tehnologijama, a povelju će uručiti predsjednik EASA akademik Felix Unger.

Komentariši