Za komunalnu potrošnju 680.000 maraka

Za te namjene programom i dodatnom odlukom o korišćenju sredstava od naknada po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata, predviđeno je da se utroši 680.000 maraka.

Za komunalnu potrošnju 680.000 maraka

Na poaljednjoj sjednici Skupštine opštine (SO-e), koja je održana prošle godine, usvojena je odluka i program zajedničke komunalne potrošnj za ovu godinu.

Za te namjene programom i dodatnom odlukom o korišćenju sredstava od naknada po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata, predviđeno je da se utroši 680.000 maraka.

Najviše ovih sredstava, 350.000, biće utrošeno za rekonstrukciju i modernizaciju uz asfaltiranje ulica i makadamskih lokalnih puteva.
Stotinu hiljada maraka planirano je da se utroši za čišćenje javnih površina.
Za zimsko održavanje lokalnih puteva 60.000, a za održavanje, uređenje i opremanje javnih zelenih i rekreativnih površina 50.000.
Po 40.000 u planu je da se izdvoji za održavanje javnih saobraćajnih površina i za održavanje javne rasvjete u Rogatici i na Borikama.
Deset hiljada maraka namijenjeno je za odvođenje atmosferskih padavina i otalih oborina sa javnih površina i tako redom do održanja i modernizacije javne rasvjete i uklanjanja ruševina nastalih 1992 ili zbog vremnenske dotrajalosti i čišćenja i održavnj toka rijeke Rakitnica i obuzdavanje slivnih potoka Sutjeska čije vode dolaze iz pravca Borika i znaju biti veoma surove pri ulasku u Rogatici za što je planirano da se utroši po 5.000 maraka, rečeno je na sjednici SO-e.

Komentariši